سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي منصوب شد.
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دكتر محمدرضا رضايي رايني نژاد را به عنوان " سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي "، منصوب کرد.
 سه شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دکتر مسعود ترکزاده ماهانی را به عنوان " سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان "، منصوب کرد.
 يکشنبه ١٠ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دكتر رضا حسن زاده را به عنوان " سرپرست گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه "، منصوب کرد.
 سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
بابرگزاری آیین تکریم و معارفه؛
دکتر هژیرکورکی به عنوان سرپرست جدید امور آموزشی دانشگاه معرفی شد
آیین معارفه دکتر هژیرکورکی به عنوان سرپرست جدید امور آموزشی دانشگاه و تکریم از خانم دکتر زهرا حسنی مدیر پیشین امور آموزشی برگزار شد.
 دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست اداره امور عمرانی پارک علم و فناوری استان کرمان منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، مهندس سلمان يوسفي دادرس را به عنوان " سرپرست اداره امور عمرانی پارک علم و فناوری "، منصوب کرد.
 دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
سرپرست روابط عمومی دانشگاه منصوب شد
دکتر محمدجواد آروین، رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته عباس تقی زاده را به عنوان سرپرست روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد.
 چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، حمید خلیلی ماهانی را به عنوان "سرپرست گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی" منصوب کرد.
 يکشنبه ١٤ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست اداره دریافت و پرداخت-دفترداری و تنظیم حساب دانشگاه منصوب شد
دکتر محمد ماهانی معاون اداري ومالي دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، علي خواجويي نيا را به عنوان "سرپرست اداره دریافت و پرداخت-دفترداری و تنظیم حساب" ، منصوب کرد.
 چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی دکتر محمدجواد آروین:
سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رییس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، فرشید مهدی پور اطاقور را به عنوان سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات، منصوب کرد.
 يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6