هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی مواد

مسعود احمدي افزادی

بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
دانشکده عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی عمران- سنجش از دور

صديقه انوري

علوم و مهندسی آب
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

مسعود ایرانمنش

مهندسی مکانیک
استادیار
پژوهشكده انرژي
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ریاضی

عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

آزاده حبيبي

بیماری شناسی گیاهی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی تنوع زيستي

رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

عصمت راشدي

برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

مهدي رحيمي

اصلاح نباتات
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ژئو فیزیک

احسان سليمانی نسب

مهندسی برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
دانشکده عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی عمران-سازه

شهريار شاكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی فوتونیک

محسن شيخ حسینی

مهندسی برق
استادیار
پژوهشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات
گروه پژوهشی كامپيوتر و فناوري اطلاعات

فريد صابري

آنالیزعددی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ریاضی

محبوب صفاری

مهندسی علوم خاک
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی محيط زيست

حسن صفري

فیزیک
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی فوتونیک

حامد عامري

زمین شناسی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – بیو تکنولوژی

ناهيد عسكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی فوتونیک

مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
دانشکده عمران و نقشه برداری
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

فرشته قاضي

فناوری اطلاعات
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ژئو فیزیک

هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی شیمی

فرشيد كي نیا

برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت

عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی ژئو فیزیک

خسرو لاري

مهندسی مکانیک
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مجيد لطفعليان

فرآوری مواد معدنی
استادیار
پژوهشكده مهندسي مواد
گروه پژوهشی فلزات

سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی مهندسی شیمی

الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
دانشکده علوم و فناوری‌های نوین
گروه آموزشی شیمی

حسين مظفري

زیست شناسی
استادیار
پژوهشكده علوم محيطي
گروه پژوهشی اكولوژي

سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
دانشکده برق و کامپیوتر
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت