چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١٦ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بر تقویت ارتباط و همکاری‌های آموزشی و پژوهشی تاکید کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به منظورگسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی مشترک فیمابین دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، تفاهم‌نامه همکاری این دو نهاد برای دوره زمانی 4 سال تمدید و مبادله شد.
 چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>