دکتر حکیمه علومی به سمت سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر حکیمه علومی به سمت سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي منصوب کرد
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سعید نیازمردی به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سعید نیازمردی را به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري منصوب کرد
 چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید حسام مدنی به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سید حسام مدنی را به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك منصوب کرد
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد علی باقرزاده به سمت سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر محمد علی باقرزاده را به سمت سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب کرد
 يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر رضا دهقاني پشت رودي به سمت سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر رضا دهقاني پشت رودي را به سمت سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه منصوب کرد
 دوشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر عباس سيوندي پور به سمت سرپرست دانشكده مهندسي عمران و نقشه برداري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر عباس سيوندي پور را به سمت سرپرست دانشكده مهندسي عمران و نقشه برداري منصوب کرد
 دوشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود رضایی زاده یه سمت سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مسعود رضایی زاده را به سمت سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري منصوب کرد
 شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فریبا فتحی راد به عنوان سرپرست گروه آموزشي نانو فناوري منصوب شد.
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر فریبا فتحی راد را به سمت سرپرست گروه آموزشي نانو فناوري منصوب کرد
 سه شنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر حامد زين الديني ميمند به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر حامد زين الديني ميمند به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل منصوب کرد
 سه شنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علیرضا گودرزی به سمت سرپرست گروه آموزشي علوم زمين منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر علیرضا گودرزی را به سمت سرپرست گروه آموزشي علوم زمين منصوب کرد
 دوشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر محمد مهدی فقیه به سمت سرپرست گروه فناوري اطلاعات و خدمات رايانه اي
دکتر محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر محمد مهدی فقیه به سمت سرپرست گروه فناوري اطلاعات و خدمات رايانه اي منصوب کرد
 سه شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سيد روح اله ثمره هاشمي به سمت سرپرست گروه پژوهشي فيبر نوري
دکتر محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر سيد روح اله ثمره هاشمي را به سمت سرپرست گروه پژوهشي فيبر نوري منصوب کرد
 سه شنبه ٢ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر حسین امیری به سمت سرپرست گروه پژوهشي انرژي هاي تجديدپذير و تبديل انرژي
دکتر محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر حسین امیری را به سمت سرپرست گروه پژوهشي انرژي هاي تجديدپذير و تبديل انرژي منصوب کرد.
 چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر محمد رضا كارآموز راوري به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي طراحي كاربردي و ساخت و توليد
دکتر محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر محمد رضا كارآموز راوري را به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي طراحي كاربردي و ساخت و توليد منصوب کرد.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر شهروز کاظمی بعنوان "سرپرست مديريت همكاري هاي علمي و بين الملل" منصوب شد.
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر شهروز کاظمی را بعنوان "سرپرست مديريت همكاري هاي علمي و بين الملل" منصوب کرد
 دوشنبه ٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر روح الامين زينلي داوراني به عنوان سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دكتر روح الامين زينلي داوراني را به عنوان سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي منصوب کرد
 چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مهدی یوسفیان به عنوان سرپرست دانشكده شيمي و مهندسي شيمي منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر مهدی یوسفیان را به عنوان سرپرست دانشكده شيمي و مهندسي شيمي منصوب کرد
 چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
خانم دکتر آزیتا خسروان به سمت سرپرست گروه پژوهشي مواد نو منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، خانم دکتر آزیتا خسروان را به سمت سرپرست گروه پژوهشي مواد نو منصوب کرد
 چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سيد محمد حجت محمدي به سمت سرپرست پژوهشكده انرژي منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دكتر سيد محمد حجت محمدي را به عنوان سرپرست پژوهشكده انرژي منصوب کرد
 يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر حسن مطلبي پاقلعه به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات منصوب شد.
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دكتر حسن مطلبي پاقلعه به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات منصوب کرد
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود رضایی زاده به عنوان “سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت" منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر مسعود رضایی زاده به عنوان سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت" منصوب کرد.
 چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر هادی ابراهیمی فر به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي مواد منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر هادی ابراهیمی فر را به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي مواد منصوب کرد
 شنبه ١٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکترحسن صفری به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي فوتونيك منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکترحسن صفری را به عنوان سرپرست گروه آموزشي مهندسي فوتونيك منصوب کرد
 سه شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید مظفر منصوری به عنوان سرپرست گروه پژوهشي تنوع زيستي منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر سید مظفر منصوری به عنوان سرپرست گروه پژوهشي تنوع زيستي منصوب کرد.
 يکشنبه ٤ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر رضا حسن زاده به عنوان سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري منصوب شد.
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر رضا حسن زاده را به عنوان سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري منصوب کرد
 شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر مجيد شاه پسند زاده به عنوان سرپرست دانشكده علوم و فناوري هاي نوين منصوب شد.
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دكتر مجيد شاه پسند زاده را به عنوان سرپرست دانشكده علوم و فناوري هاي نوين منصوب کرد
 شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محسن مهرپرور به عنوان سرپرست گروه نظارت و ارزيابي منصوب شد.
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دكتر محسن مهرپرور را به عنوان سرپرست گروه نظارت و ارزيابي منصوب کرد
 شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر علیرضا محمودیان به عنوان سرپرست پژوهشكده مواد منصوب شد.
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر علیرضا محمودیان را به عنوان سرپرست پژوهشكده مواد منصوب کرد
 دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدير عامل جديد صندوق پژوهش و فناوري استان كرمان انتخاب شد
مجید نورانی بعنوان مدیر عامل جدید صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان انتخاب شد.
 يکشنبه ١٤ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فرشید کی نیا یه عنوان سرپرست گروه پژوهشی مديريت و بهينه سازي انرژي منصوب شد
دکتر سید محمدجواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته با صدور ابلاغی، دکتر فرشید کی نیا را یه عنوان سرپرست گروه پژوهشی مديريت و بهينه سازي انرژي منصوب کرد
 سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>