-
-
 يکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سمینار علمی با عنوان : نامرئی سازی ، از رویا تا واقعیت
برگزاری سمینار علمی با عنوان : نامرئی سازی ، از رویا تا واقعیت
برگزاری سمینار علمی با عنوان : نامرئی سازی ، از رویا تا واقعیت
 شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سمینار علمی کاربرد نانو تکنولوژی در طراحی مدار
برگزاری سمینار علمی کاربرد نانو تکنولوژی در طراحی مدار
برگزاری سمینار علمی کاربرد نانو تکنولوژی در طراحی مدار
 شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
-
-
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاعیه دانشجویی
دفاعیه دانشجویی
فشرده سازي داده هاي VSP براساس واهماميخت تنك
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاعیه دانشجویی
دفاعیه دانشجویی
شبيه‌سازي و بهينه‌سازي سلول‌هاي خورشيدي چاه كوانتومي چندگانه دو قلو بر پايه InGaN
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاعیه دانشجویی
دفاعیه دانشجویی
تصحيح استاتيك باقيمانده با استفاده از تبديل موجك گسسته با فاكتور كيفيت تنظيم پذير
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاعیه دانشجویی
دفاعیه دانشجویی
تغييرات عمق موهو و نسبت VP/VS در زاگرس با استفاده از روش اصلاح شده ژو و كاناموري
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاعیه دانشجویی
دفاعیه دانشجویی
برآورد بزرگي و فاصله رومركزي زلزله با استفاده از تك نگاشت لرزه اي (?-B ) در پهنه استان كرمان
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاعیه دانشجویی
دفاعیه دانشجویی
استفاده از سری زمانی تصاویر با رزولیشن مکانی بالا در محاسبه AOT و تاثیر آن بر بیماری های تنفسی و قلبی
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

رویدادهای آینده (ادامه...)