شنبه ١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري سخنراني علمي
برگزاري سخنراني علمي
برگزاري سخنراني علمي با عنوان گاز رادون و بررسی نقش پیش نشانگری آن در رویداد زلزله
 يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
-
 شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري سخنراني علمي
برگزاري سخنراني علمي
برگزاري سخنراني علمي با عنوان "پياده‌سازي تحت كامپيوتر روش‌هاي ناوبري اينرسي با استفاده از سنسورهاي MEMS و روش‌هاي افزايش دقت ناوبري"
 شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار
ارايه سمينار علمي
رويكرد كوانتومي به برهم‌كنش تغييرشكل‌يافته اتم-ميدان
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار
ارايه سمينار علمي
ارايه سمينار علمي با موضوع تست های غیر مخرب
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار
ارايه سمينار علمي گروه ریاضی
ارايه سمينار علمي گروه ریاضی ( کاربرد ماتریس های تصادفی در حل مسایل کاربردی )
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار
ارايه سمينار علمي گروه ریاضی
ارايه سمينار علمي گروه ریاضی ( نظریه ماتریس های تصادفی )
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار
سمینارهای گروه علوم زمین
برنامه سمینارهای گروه علوم زمین (نیمسال دوم 1397)
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

رویدادهای آینده (ادامه...)