سامسونگ
قیمت : 5,000,000  ریال
ال جي
قیمت : 2,100,000  ریال
نوکیا
قیمت : 2,000,000  ریال
پیام رئیس پژوهشکده

دفاعیه ها