صفحه اصلي > فرم ها و مستندات 
فرم ها و مستندات
 

فرم های مربوط به اعضای هیات علمی :

راهنمای نحوه انجام امور پژوهشی

سامانه گلستان: (ویژه اعضا هیات علمی)

راهنمای نحوه ثبت فعالیت در سامانه گلستان:

راهنمای نحوه گزارش گیری در سامانه گلستان:

سایر موارد:

فرم های مربوط به دانشجویان:

راهنما و فرم های مربوط به مراحل اخذ تا دفاع پایان نامه یا رساله:

فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در خارج و داخل

فرم­های شماره 1 تا 14 (مربوط به تعیین استاد راهنما تا تحویل نسخه ­های پایان نامه یا رساله)

چرخه دفاع از پایان نامه به همراه راهنمای آن در سیستم جامع آموزشی گلستان

شیوه نامه نگارش و تدوین پایان نامه

دکترا:

کارشناسی ارشد:

فرم های دانشجویی:

فرم های امور مالی و اداری:

 •   فرم درخواست کالا از انبار   (فایل word)
 •   فرم درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی  (فایل word)
 •   اطلاعات مراکز طرف قرارداد بیمه رازی استان کرمان -سال  1393 (فایل pdf)
 • دستورالعمل نحوه امتیاز بندی شاخصهای عوامل موثر در ارتقاء رتبه شغلی مشمولین آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (فایل pdf)

فرم های واحد فناوری اطلاعات:

 • فرم درخواست ایمیل برای کاربران جدید:
 • فرم درخواست خدمات واحد فناوری اطلاعات (دانلود)
 • فرم درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی (دانلود)

فرم های حوزه روابط عمومی

 • فرم درخواست بارگذاری اطلاعات یا خبر در سایت دانشگاه (دانلود فایل)

فرم های برگزاری همایش ها:

 • فرم اطلاعات برگزاری همایش ها (دانلود)
 • نرخ استفاده از فضا وامکانات سالن ها (دانلود)

فرم های دفتر نظارت و ارزیابی:  

 • آمار و اطلاعات دفتر نظارت و ارزیابی(دانلود)
 • فرم اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی(دانلود)
 • فرم ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشی (دانلود)
 • فرم ارزیابی رعایت ضوابط و مقررات پژوهشي (دانلود)

فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی  (دانلود)

تعرفه های آزمایشگاهی

برگ درخواست استفاده از فضای گلخانه ها:

تعرفه استفاده از فضاي گلخانه ها: مبلغ 10000 ريال به ازاي هر متر مربع در هرشبانه روز می باشد.

اطلاعیه ها (بایگانی)