زمینه های تحقیقاتی گروه ساخت و تولید

  • ماشينکاری
  • اتوماسيون
  • مواد و شکل دهی
  • روشهای ماشينکاری غير سنتی
  • تحليل و تست قطعات ماشينکاری شده
  • تحليل و تست سازه های جوشکاری
  • طراحی و ساخت قالب
  • طراحی و ساخت ابزار
  • نشت يابی خطوط لوله های گاز
  • عيب يابی غير مخرب فرآيندهای ساخت

          برنامه و دروس این گرایش از لینک زیر قابل دانلود است: (دانلود)