کارشناس دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس کارکنان

سحر دستور جهانداری

03433778513

s.dastour@stass.kgut.ac.ir

 

 شرح وظایف

1

ثبت، تغییر و رفع نواقص برنامه های درسی گروه های دانشکده در سیستم گلستان

2

ثبت پروپوزال های گروه های دانشکده در سیستم گلستان( عنوان- دانشجو- اساتید- تاریخ تصویب گروه و دانشکده-)

3

انجام کارهای قبل از برگزاری جلسه دفاع ( پرینت فرم های جلسه دفاع- صدور دعوت نامه ها- ارسال نسخه های پایان نامه به داوران- هماهنگی با نقلیه جهت ایاب و ذهاب اساتید مدعو- اختصاص سالن دفاع)

4

انجام کارهای بعد از برگزاری جلسه دفاع (ارسال فرمهای دفاع امضا شده به واحدهای مربوطه-تحویل صورتجلسه دفاع به دانشجو- دریافت کمیته فارغ التحصیلی)

5

ایجاد پرونده های دفاع جهت هر گروه

6

اقدامات لازم جهت حضور اساتید پروازی ( تهیه بلیط- نقلیه- مهمانسرا)

7

هماهنگی کارگروه ها

8

اعلام لیست دروس ویدئو کنفرانسی به آموزش

9

اعلام لیست اساتید مدعو هر ترم جهت اخذ مجوز

10

تحویل نسخه های پایان نامه و بررسی عنوان آنها با عنوان ثبت شده در سیستم گلستان

11

رفع نواقص حق التدریس ها (فقدان شماره حساب، امضا، تاریخ صدور حکم و ...)

12

تهیه گزارشی از دفاعات انجام شده جهت  تحویل به آموزش

13

تسویه حساب دانشجویان

14

تهیه انواع گزارش های درخواست شده جهت گروه ها از سیستم گلستان

15

تهیه انواع گزارش و آمار درخواست شده جهت ارائه به واحدهای مختلف

 

مسئول دفتر دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس کارکنان

علیرضا علی غیاث

03433778513

Alireza.ghyas2003@gmail.com

 

 شرح وظایف

1

تنظیم نامه های دانشکده (مینوت ،تایپ ،ارسال)

2

ثبت نامه های دانشکده

3

بایگانی نامه ها و پرونده های مربوط به دانشکده

4

هماهنگی کلیه جلسات دانشکده

5

پاسخ گویی به ارباب رجوع

6

درخواست و دریافت لوازم مورد نیاز دفتر دانشکده

7

صدور کمیته های فارغ التحصیلی

8

پیگیری گزارش کارکرد ماهانه اعضای محترم هیات علمی

9

هماهنگی جهت برگزاری کارگروه ها

10

تحویل نسخه های پایان نامه

11

پاسخ گویی به تلفن های دانشکده

12

تنظیم و هماهنگی جلسات ملاقات ارباب رجوع با رئیس دانشکده

13

هماهنگی با نقلیه برای ایاب و ذهاب اساتید (جهت حضور در کلاس ها ،دفاع و جلسات)

14

هماهنگی و تماس با دانشجویان جهت پیگیری امور آموزشی

15

هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاع دانشجویان