کارآفرینی بر دو نوع است:

1.      کارآفرینی در سازمان­های کوچک و متوسط

2.      کارآفرینی در سازمان­های مبتنی بر نوآوری

 

ویژگی های کارآفرینی در سازمان­های کوچک و متوسط:

-         تمرکز فقط بر بازار­های محلی و منطقه­ای است.

-         نوآوری و رشد ضروری نیست و رقابتی بودن مزیت به شمار نمی­رود.

-         اغلب کسب­و­کار­های خانوادگی یا کسب­و­کار با سرمایه­ی خارجی بسیار کم­اند.

-         شرکت معمولا در نسبتی خطی افزایش می­یابد. هنگامی که پولی در این شرکت قرار می­گیرد، سیستم (درآمد، جریان نقدی، مشاغل و غیره) به سرعت پاسخ مثبت می­دهد.

 

ویژگی های کارآفرینی در سازمان­های مبتنی بر نوآوری:

-         تمرکز بر بازارهای منطقه­ای/ جهانی است.

-         شرکت بر پایه­ی نوعی از نوآوری (فناوری، فرایند کسب­و­کار، مدل) و مزیت بالقوه­ی رقابتی است.

-         پایه­ی مالکیت متنوع­تری دارند و شامل مجموعه­ی وسیعی از عرضه­کنندگان سرمایه­اند.

-         شرکت با از دست دادن پول ایجاد می شود، اما اگر موفق شود، رشد صعودی خواهد داشت.

-         نیازمند سرمایه گذاری است. هنگامی که پولی در این شرکت ها سرمایه گذاری می شود، جریان درآمد/ پول نقد / تعداد مشاغل به سرعت پاسخ نمی دهند.