کارکنان (به ترتیب حروف الفبا)

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونیک

فرحناز ضیاء سیستانی

کارشناس روابط عمومی

03433778011

fhnaz@yahoo.com

مهنوش علیزاده

کارشناس روابط عمومی

03433778011

Alizadehma75@gmail.com

مالک نیکویی ماهانی

کارشناس اخبار

03433778011

m.nikoei455@gmail.com

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)