دکتر احمد اسماعیلی ترشابی

مهندسی هسته ای
استادیار
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی نانوفناوری

دکتر امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

دکتر مهدی تاج الدینی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر آزيتا خسروان

شیمی فیزیک
استادیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر فرزاد دادی پور

ریاضی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر محمدرضا رضایی

فیزیک هسته ای
استادیار
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشی ریاضی

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر مجید شاه پسندزاده

زمین شناسی
دانشیار
گروه آموزشی علوم زمین

دکتر فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر فريد صابري موحد

آنالیزعددی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر حسن صفري

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – بیو تکنولوژی

دکتر فریبا فتحی راد

علوم و فناوری نانو
استادیار
گروه آموزشی نانوفناوری

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر سعیده کشاورز

تکتونیک
استادیار
گروه آموزشی علوم زمین

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
استادیار
گروه آموزشی علوم زمین

دکتر محمد ماهاني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر افسانه نصرآبادي

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک