1.          شرکت ملی صنایع مس ایران

2.          شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

3.          سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان

4.          شرکت برق منطقه ای کرمان

5.          شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

6.           شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

7.          دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

8.          مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه جنوب شرق

9.          پژوهشکده سوانح طبیعی

10.      آزمایشگاه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی

11.      شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان

12.      مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان پارس

13.      دانشگاه شهید باهنر کرمان

14.      اداره هواشناسی کرمان

15.      شرکت سیمان ممتازان

16.      مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

17.      پژوهشگاه صنعت نفت

18.      شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

19.      شرکت آب منطقه ای استان کرمان

20.      موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

21.      انجمن علمی کنه شناسی ایران

22.      پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

23.      شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

24.      شرکت توسعه بابکان

25.      شرکت آب منطقه ای گیلان

26.      گروه تخصصی شهید چمران تهران

27.      شرکت تعاونی پسته رفسنجان

28.      شرکت عمراب

29.      استانداری کرمان

30.      اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

31.      شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران

32.      بنیاد ملی نخبگان

33.      شرکت صنعتی و معدنی صنایع روی کرمان

34.      شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

35.      شرکت فولاد آلیاژی ایران

36.      پژوهشکده آب و خاک کاوش پی مشهد

37.      اداره کل امور عشایر کرمان

38.      مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی صنایع و معادن

39.      شرکت سنگ آهن مرکزی یزد

40.      شرکت مخابرات کرمان

41.      شرکت ماه تاب گستر کارمانیا

42.      دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی جیرفت

43.      شرکت تجسم سیمرغ

44.      صندوق حمایت از پژوهشگران

45.      شرکت دشت زیبای بافت

46.      صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

47.      شرکت کندوکاو جنوبشرق

48.      شرکت گاز استان کرمان

49.      شرکت فولاد آلیاژی ایران صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

50.      شرکت کشت و صنعت دشت زیبای بافت