لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده در سال ۱۳۹۶:

  • نقش واحد تحقیق و توسعه (D&R) در توسعه صنایع
  • تحقیقات بازاریابی و پیش­بینی فروش و تقاضای بازار
  • برندسازی و مدیریت استراتژیک برند
  • فروش موفق در رکود اقتصادی
  • راهکارهای حضور مؤثر در نمایشگاه­‏های بین­المللی
  • آشنایی با اصول و فنون مذاکرات قدرتمند و مؤثر
  • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)