جهت مشاهده کلیک نمایید

روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

صفحه اصلي > فرم ها و مستندات > فرم های آموزشی و پژوهشی-اساتید 
فرم های آموزشی و پژوهشی-اساتید
 

فرم های مربوط به اعضای هیات علمی :

راهنمای نحوه انجام امور پژوهشی

سامانه گلستان: (ویژه اعضا هیات علمی)

راهنمای نحوه ثبت فعالیت در سامانه گلستان:

راهنمای نحوه گزارش گیری در سامانه گلستان:

سایر موارد:


اطلاعیه ها (بایگانی)