نمای بخشی از محوطه دانشگاه

صفحه اصلي > فرم ها و مستندات > فرم های فناوری اطلاعات 
فرم های فناوری اطلاعات
 

فرم های واحد فناوری اطلاعات:

  • فرم درخواست ایمیل برای کاربران جدید:
  • فرم درخواست خدمات واحد فناوری اطلاعات (دانلود)
  • فرم درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی (دانلود)

 

اطلاعیه ها (بایگانی)