جهت مشاهده کلیک نمایید

روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

صفحه اصلي > فرم ها و مستندات > فرم های استفاده از آزمایشگاه و گلخانه 
فرم های استفاده از آزمایشگاه و گلخانه
 

فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی  (دانلود)

تعرفه های آزمایشگاهی

 

برگ درخواست استفاده از فضای گلخانه ها:

تعرفه استفاده از فضاي گلخانه ها: مبلغ 10000 ريال به ازاي هر متر مربع در هرشبانه روز می باشد.

اطلاعیه ها (بایگانی)