نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ فارغ التحصیلی

عنوان پایان نامه

سعید خدابخشی

مخابرات

کارشناسی ارشد

14/09/1394

طراحی تقویت کننده کم نویز بهینه به منظور کاربرد در گیرنده های باند وسیع

کورش بنایی

مخابرات

کارشناسی ارشد

29/04/1395

بهبود عملکرد روش بدون مش در ساختارهای موجبری

پیمان رادمرد

مخابرات

کارشناسی ارشد

29/4/1395

بهينه سازي مسائل بعد بالا به كمك نسخه بهبود يافته الگوريتم جستجوي گرانشي

فهیمه اکبریانی

مخابرات

کارشناسی ارشد

3/11/1394

تشخيص عابر پياده به كمك هيستوگرام گراديان هاي جهت دار

اسما رضایی

مخابرات

کارشناسی ارشد

10/5/1395

حذف نویز از سیگنال الکتروکاردیوگرام به روش آمارگان مرتبه بالا

مرتضی محمدی

مخابرات میدان

کارشناسی ارشد

20/06/1395

طراحی تقویت کننده کم نویز بهینه با پهنای باند بسیار وسیع در تکنولوژی  CMOS

فرناز احمدفرد

مخابرات میدان

کارشناسی ارشد

06/10/1395

طراحی و ساخت آنتنهای شیپوری با استفاده ار تکنولوژی موجبرهای فاصله هوایی

آذین مقیمی زاده

مخابرات میدان

کارشناسی ارشد

08/10/1395

طراحی و ساخت آنتنهای حفره ای با استفاده از فناوری موجبرهای فاصله هوایی

نجمه حسنی کندسر

مخابرات میدان

کارشناسی ارشد

14/10/1395

طراحی و ساخت ادوات غیر فعال مایکروویو با استفاده از فناوری موجبرهای فاصله هوایی

محمد نوروزی

مخابرات میدان

کارشناسی ارشد

03/11/1396

طراحی تزویج کننده های مایکروویو با استفاده از تکنولوژی موجبرهای فاصله هوایی

حسین فرج پور

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

4/11/1395

بهبود اسناد متني خراب شده بوسيله روش هاي دو سطحي سازي

پگاه نیکوکار همدانی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

5/11/1395

امنیت لایه فیزیکی در حضور مهاجمان شنودگر و اخلالگر در شبکه های مشارکتی

امید محمودی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

5/11/1395

روش کور برای تعیین پارامترهای کد تشخیص و تصحیح خطا

فاطمه شیرازی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

17/6/1395

ناحيه بندي و تشخيص تومورهاي سرطاني در تصاوير ماموگرافي با استفاده از كانتور فعال و تطبيق كليشه

یاسر مقصودی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

20/6/1395

طراحي فيلترهاي ديجيتال ‏IIR‏ كمينه فاز با تاخير كم با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

مریم عباسپور اسدالله

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

26/8/1395

تحليل و طراحي روش هاي مشاركتي در شبكه ناحيه بدن بي سيم

علیرضا قائمی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

2/6/1395

طبقه بندي سيگنال هاي EEG در سيستم هاي واسط مغز و كامپيوتر

بهنام اشرف زاده

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

20/6/1395

تحليل و ارزيابي عملكرد يك شبكه نوري راديويي بي سيم با خطاي نشانه روي

سیده سپیده جوادی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

5/11/1395

تحليل و ارزيابي عملكرد شبكه هاي بیسیم با برداشت انرژي مشاركتي و بهينه سازي به روش هاي ابتكاري

سحر احمدی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

8/12/1396

تشخيص احساس از روي سيگنال گفتار با استفاده از ويژگي هاي آمارگان مرتبه بالا

فاطمه علی پور

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

7/11/1396

استخراج پروفيل كانال ريشه با استفاده از ناحيه بندي تصاوير CBCT دندان

احمد برزکار

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

7/11/1396


تعيين پارامترهاي كد تشخيص و تصحيح خطا كانولوشنال به روش كور

 

آرمان کیانی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

12/10/1396

تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از ويژگي هاي تصاوير چهره و طبقه بندي فازي

ساجد رخشانی

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

21/9/1396

بازشناسي پلاك خودرو با استفاده از شبكه هاي عصبي همگشتي

علی رییس پور

مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد

15/6/1396

ناحيه بندي تصاوير پزشكي با استفاده از مدل هاي شكل پذير كوتاهترين مسير به كمك قيود شكلي

 


اطلاعیه ها (بایگانی)