مسئول نقلیه

 

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

مهدی ترکزاده ماهانی

03433776611-13

 

 

 

 

 

اهداف و شرح وظایف

 

  1. تأمین وسایل ایاب و ذهاب کارکنان
  2. نظارت و مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه وسایل نقلیه­ی دانشگاه
  3. نظارت و کنترل و توزیع مصرف سوخت وسایل نقلیه
  4. نظارت و رسیدگی به شماره گذاری و بیمه اتومبیل­ها

اطلاعیه ها (بایگانی)