مسئول انبار

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

سعادت شمسی میمندی

03433776611-13

 

 

 

 

  اهداف و شرح وظایف

  1. تهیه و تنظیم قبض های لازم جهت ورود و خروج کالا از انبار
  2. طبقه بندی و کد گذاری کالا و مواد در انبار
  3. نگهداری، تحویل و انبار گردانی و کنترل موجودی انبار
  4. برنامه ریزی و سفارش خرید کالاهای مصرفی و غیر مصرفی

اطلاعیه ها (بایگانی)