English | فارسی
,
 
university photo

 

سرویس ایاب وذهاب

سرویس ایاب وذهاب دانشجویان، طبق برنامه اعلامی بین کرمان- ماهان- دانشگاه در نظر گرفته شده است:

. مسیر کرمان به دانشگاه: میدان قرنی– خ شهید مصطفی خمینی– روبروی دانشکده شهید چمران–  دانشگاه

. مسير دانشگاه به کرمان: دانشگاه – روبروی دانشکده شهید چمران– سردر اصلی دانشگاه شهيد باهنرکرمان– خ شهید مصطفی خمینی –  میدان قرنی

. مسیر دانشگاه به میدان اصلی ماهان و بالعکس

آژانس تاکسی سرویس دانشگاه،به صورت شبانه روزی و در کلیه ایام هفته آماده خدمت رسانی می باشد.

(شماره تماس:09013942002-09016232002)

  • آدرس دانشگاه: کرمان- انتهاي اتوبان هفت باغ علوي

برنامه سرویس های دانشگاه (دانلود)

 


صفحه در 0.37 ثانیه ایجاد شد.