English | فارسی
,
 
university photo

اخبار

دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی: قابل توجه تمامي دانشجويان جهت ارزشیابی اساتید

نوشته شده توسط portaladmin در 1392/10/15 08:18:22

 

شرط دريافت كارت ورود به جلسه آزمون انجام ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو مي باشد. مهلت انجام ارزشيابي از تاريخ 14/10/92 لغايت 22/10/92 است.

 

 

صفحه در 0.24 ثانیه ایجاد شد.