جهت مشاهده محیط از دکمه های فلش و جهت نگاه داشتن آن از ضربدر پایین تصویر که با عبور موس نمایش داده می شود استفاده نمایید.
همچنین جهت نمایش تصاویر نزدیک و ورود به محیط های دیگر بر روی کادر رنگی محیط مورد نظر کلیک نمایید.icst.ac.ir نمای روبرو محوطه جلوی ساختمان ها نمای ورودی مرکز