Avatar
دکتر محمد حسین استوارزاده راوری (دانشیار )

English page

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك
  • رشته: مهندسی مخابرات _ مخابرات میدان
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: mh.ostovarzadeh [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*