Avatar
دکتر مجید زیدآبادی نژاد (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي مهندسي هسته اي
  • رشته: مهندسی هسته ای _ راکتور
  • شماره اتاق: 3393
  • تلفن :
  • ایمیل: m.zeidabady [AT] yahoo.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 

دکتری

# نام و نام خانوادگی مدت تحصیل عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد

# نام و نام خانوادگی مدت تحصیل عنوان پایان نامه