Avatar
دکتر فريد صابري موحد (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي رياضي
  • رشته: آنالیزعددی _ جبرخطی عددی
  • شماره اتاق: 202
  • تلفن : 3421
 

دکتری

# نام و نام خانوادگی مدت تحصیل عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد

# نام و نام خانوادگی مدت تحصیل عنوان پایان نامه