Avatar
دکتر روح الامين زینلی (استادیار )
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل
  • رشته: مهندسی برق قدرت _ قدرت
  • شماره اتاق: 3445
  • تلفن : 034-31623445
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*