Avatar
دکتر علي نگارستاني (دانشیار )
دانشكده علوم و فناوري هاي نوين / گروه آموزشي مهندسي هسته اي
  • رشته: مهندسی هسته ای _
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09133414165
  • ایمیل: a.negarestani [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*