طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مجتبي قاسمي به سمت سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مجتبي قاسمي را به سمت « سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني» منصوب کرد
 چهارشنبه ٣١ فروردين ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حميدرضا ناجي به سمت « سرپرست مركز آپا »
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حميدرضا ناجي را به سمت « سرپرست مركز آپا » منصوب کرد
 چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر فضل الله سلطاني به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر فضل الله سلطاني را به سمت" سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك " منصوب کرد
 دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حجت اله مرادي شهربابكي به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حجت اله مرادي شهربابكي را به سمت" سرپرست گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل " منصوب کرد
 دوشنبه ١٧ آبان ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر الهام رضوان نژاد به سمت " سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر الهام رضوان نژاد را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي" منصوب کرد
 دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر هادی ابراهیمی فر به سمت سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك و مواد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر هادی ابراهیمی فر را به سمت" سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك و مواد " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٠ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر سجاد شهابي به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي آب "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر سجاد شهابي را به سمت" سرپرست گروه آموزشي مهندسي آب " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٠ مهر ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حامد عامري به سمت " سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حامد عامري را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي " منصوب کرد
 چهارشنبه ٢ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب آقاي سعادت شمسي ميمندي به سمت " سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی آقاي سعادت شمسي ميمندي را به سمت" سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري " منصوب کرد
 دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حكيمه علومي به سمت "سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري" پژوهشگاه
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حكيمه علومي را به سمت" سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري" پژوهشگاه منصوب کرد
 چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>