طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر آزيتا خسروان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي مواد نو "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر آزيتا خسروان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي مواد نو " منصوب کرد
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مجيد لطفعليان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي فلزات "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر مجيد لطفعليان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي فلزات" منصوب کرد
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر علیرضا گنجویی به سمت " سرپرست گروه پژوهشي ليزر "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغیدکتر علیرضا گنجویی را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي ليزر" منصوب کرد
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمد ماهانی به سمت "سرپرست دانشكده شيمي و مهندسي شيمي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محمد ماهانی را به سمت"سرپرست دانشكده شيمي و مهندسي شيمي" منصوب کرد
 پنج شنبه ٢١ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حسین امیری به سمت سرپرست گروه پژوهشي پيل سوختي و هيدروژن
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حسین امیری را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي پيل سوختي و هيدروژن " منصوب کرد
 يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب مهندس عباس طهمورسی به سمت سرپرست مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی مهندس عباس طهمورسی را به سمت" سرپرست مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه " منصوب کرد
 چهارشنبه ٦ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمدجواد فقيهي به سمت " سرپرست گروه آموزشي فوتونيك "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محمدجواد فقيهي را به سمت" سرپرست گروه آموزشی فوتونیک " منصوب کرد
 پنج شنبه ٢٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مسعود ايرانمنش به سمت " سرپرست پژوهشكده انرژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مسعود ايرانمنش را به سمت" سرپرست پژوهشكده انرژي " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مجيد زيدآبادي نژاد به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مجيد زيدآبادي نژاد را به سمت" سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي " منصوب کرد
 سه شنبه ٩ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر احمد اسماعيلي ترشابي به سمت " سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر احمد اسماعيلي ترشابي را به سمت" سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي " منصوب کرد
 يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>