طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر فريد صابري موحد به سمت " سرپرست گروه رياضي كاربردي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر فريد صابري موحد را به سمت" سرپرست گروه رياضي كاربردي " منصوب کرد
 يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب خانم دكتر زهرا حسنی به سمت مشاور در امور بانوان و خانواده
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی خانم دكتر زهرا حسنی را به سمت" مشاور در امور بانوان و خانواده " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب مهندس سید علی مرتضوی به سمت مدير امور مالي پارك علم و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی مهندس سید علی مرتضوی را به سمت" مدير امور مالي پارك علم و فناوري" منصوب کرد
 سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب خانم دكتر مینا جمشیدی به سمت سرپرست دانشكده علوم و فناوري هاي نوين
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی خانم دكتر مینا جمشیدی را به سمت" سرپرست دانشكده علوم و فناوري هاي نوين " منصوب کرد
 چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب خانم دكتر الهه مصدق به سمت "سرپرست مديريت همكاري هاي علمي و بين الملل"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی خانم دكتر الهه مصدق را به سمت"سرپرست مديريت همكاري هاي علمي و بين الملل" منصوب کرد
 چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر روح الله فدايي نژاد به سمت سرپرست معاونت اداري و مالي
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر روح الله فدايي نژاد را به سمت" سرپرست معاونت اداري و مالي " منصوب کرد
 دوشنبه ١٧ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمد رضا سپهوند به سمت سرپرست مديريت مراكز رشد واحدهاي فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محمد رضا سپهوند را به سمت" سرپرست مديريت مراكز رشد واحدهاي فناوري " منصوب کرد
 دوشنبه ١٧ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر اسدالله حسنخاني به سمت سرپرست پژوهشكده مواد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر اسدالله حسنخاني را به سمت" سرپرست پژوهشكده مواد " منصوب کرد
 پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محبوب صفاری به سمت سرپرست گروه پژوهشي محيط زيست
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محبوب صفاری را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي محيط زيست " منصوب کرد
 پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغیه هایی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر روح الله فدايي نژاد و دكتر رضا دهقاني پشت رودي به عضویت كميسيون موارد خاص
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغیه های جداگانه ای دكتر روح الله فدايي نژاد و دكتر رضا دهقاني پشت رودي را به عنوان " اعضای كميسيون موارد خاص" دانشگاه منصوب کرد
 يکشنبه ٢ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>