طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر حجت تويسركاني راوري به سمت، سرپرست گروه آموزشي مهندسي پليمر
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر حجت تويسركاني راوري را به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي پليمر " منصوب کرد
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر اميراحسان فيلي منفرد به سمت، سرپرست گروه آموزشي مهندسي شيمي
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر اميراحسان فيلي منفرد را به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي شيمي " منصوب کرد
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر محمدحسين استوارزاده به سمت، سرپرست گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر محمدحسين استوارزاده را به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك " منصوب کرد
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مرتضي عبدل زاده به سمت، سرپرست گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مرتضي عبدل زاده را به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي " منصوب کرد
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي
انتصاب دکتر عماد جمعه زاده به سمت، سرپرست گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر عماد جمعه زاده را به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت " منصوب کرد
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب حسین کاکوئی نژاد به سمت "سرپرست اداره امور عمومي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، حسین کاکوئی نژاد را به سمت "سرپرست اداره امور عمومي" منصوب کرد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر حمید رضا ناجی به سمت عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر حمید رضا ناجی را به سمت " عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري " منصوب کرد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مسعود ایرنمنش به سمت عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مسعود ایرنمنش را به سمت " عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري " منصوب کرد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر علي نگارستاني به سمت "سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي"‌
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر علي نگارستاني را به سمت "سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي" منصوب کرد
 چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر هادي بيت الهي به سمت سرپرست معاونت پژوهشي و فناوري پژوهشگاه
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر هادي بيت الهي را به سمت سرپرست معاونت پژوهشي و فناوري پژوهشگاه منصوب کرد
 چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>