انتصاب فرشید مهدی پور به سمت سرپرست امور مالي پارك علم و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، فرشید مهدی پور را به سمت سرپرست امور مالي پارك علم و فناوري منصوب کرد
 شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر مهدی کماندار به سمت سرپرست امور آموزشی
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مهدی کماندار را به سمت "سرپرست امور آموزشي" منصوب کرد
 سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید روح اله ثمره هاشمی به سمت "سرپرست پژوهشكده فوتونيك" منصوب شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سید روح اله ثمره هاشمی را به سمت سرپرست پژوهشكده فوتونيك منصوب کرد
 سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید حسام مدنی به سمت مدیر گروه آموزشي مهندسي آب منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سید حسام مدنی را به سمت سرپرست مدیر گروه آموزشي مهندسي آب منصوب کرد
 سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر احسان سلیمانی نسب به سمت "سرپرست دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر" منصوب شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر احسان سلیمانی نسب را به سمت سرپرست دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر منصوب کرد
 دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر احسان نوروزي نژاد به سمت "سرپرست گروه فني و نظارت بر طرح هاي عمراني" پژوهشگاه منصوب شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر احسان نوروزي نژاد را به سمت "سرپرست گروه فني و نظارت بر طرح هاي عمراني" پژوهشگاه منصوب کرد:
 جمعه ٢٩ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر محمدرضا كارآموز راوري به سمت سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك و مواد منصوب شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر محمدرضا كارآموز راوري را به سمت سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك و مواد منصوب کرد:
 شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود احمدی افزادی به سمت سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مسعود احمدی افزادی به سمت سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي منصوب کرد
 سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حکیمه علومی به سمت سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر حکیمه علومی به سمت سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي منصوب کرد
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سعید نیازمردی به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سعید نیازمردی را به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري منصوب کرد
 چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>