-
-
 دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
-
-
 دوشنبه ٢٢ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار خانم یوسفی
سمینار مجازی خانم یوسفی
سمینار با عنوان Nanotechnology and covid19
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
-
-
 دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٨ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
-
-
 يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
سمينار علمي
سمينار علمي
سمينار علمي با عنوان "كاربردهاي هوش مصنوعي در تخمين خواص سيالات نفتي"
 دوشنبه ١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
-
-
 شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
موضوعات منتخب در رشته تبدیل انرژی
موضوعات منتخب در رشته تبدیل انرژی
موضوعات منتخب در رشته تبدیل انرژی
 چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

رویدادهای آینده (ادامه...)