معرفی گروه

از آنجا که پیشرفت یک کشور در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی، عمران و آبادانی ارتباط بسیار نزدیکی به مقدار آب قابل استفاده دارد، می‌توان صنعت آب در ایران را به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع به در نظر گرفت. کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب جهت تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، کنترل آلودگی های منابع آب و مطالعات هیدرولوژی حوضه های آبریز اطلاعات مفیدی را کسب کنند و همچنین در مواقع بحران و خشکسالی، تصمیمات درستی در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آبی اتخاذ کنند

گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب مانند سایر گرایش های مهندسی عمران دارای زمینه های تحقیقاتی متفاوتی می باشد. از مهمترین زمینه های تحقیقاتی می توان به مباحث مربوط به تغییرات اقلیم، پهنه بندی سیلاب، تخمین مقدار بارش و رواناب با استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی، روند یابی سیلاب در حوضه های آبریز و رودخانه ها، عدم قطعیت در تخصیص منابع آب، تحلیل کیفی و کمی منابع آبهای زیرزمینی و تحلیل اقتصادی پروژه های منابع آب اشاره نمود.

همچنین گرایش مذکور دارای همپوشانی موضوعی با گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی می باشد. زمینه های تحقیقاتی از قبیل مکان یابی بهینه سد ها با استفاده از GIS ، کاربرد همزمان روشهای عددی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی در روند یابی سیلاب رودخانه ها و حل عددی معادلات حاکم بر آلودگی آبهای سطحی به منظور بررسی پیشرفت آلودگی موضوعات مشترک بین دو گرایش می باشد.

در گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب نیز مانند سایر گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دارای دروس اجباری و اختیاری می باشند. دروس اجباری شامل آب های زیرزمینی پيشرفته، هیدرولوژی مهندسی پیشرفته و تحلیل و مدیریت سیستمهای منابع آب به همراه یکی از دروس هیدروانفورماتیک و یا کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران آب و همچنین برخی از دروس اختیاری این گرایش عبارتند از هیدرولیک پیشرفته، روش­های عددی در مهندسی آب، مدلهای هیدرولوژیکی، روش اجزاء محدود، هیدرودینامیک، کنترل کیفیت منابع آب، اکتشاف و استخراج منابع آب می باشند.


اطلاعیه ها (بایگانی)