چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر فرشید کی نیا به سمت " سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر فرشید کی نیا را به سمت" سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٤ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر علی فرحبخش به سمت " سرپرست مراكز رشد واحدهاي فناوري "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر علی فرحبخش را به سمت" سرپرست مراكز رشد واحدهاي فناوري " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٤ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمدرضا سپهوند به سمت " سرپرست پارك علم و فناوري استان كرمان "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی حکمی دكتر محمدرضا سپهوند را به سمت" سرپرست پارك علم و فناوري استان كرمان " منصوب کرد
 دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر آزيتا خسروان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي مواد نو "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر آزيتا خسروان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي مواد نو " منصوب کرد
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مجيد لطفعليان به سمت " سرپرست گروه پژوهشي فلزات "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر مجيد لطفعليان را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي فلزات" منصوب کرد
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر علیرضا گنجویی به سمت " سرپرست گروه پژوهشي ليزر "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغیدکتر علیرضا گنجویی را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي ليزر" منصوب کرد
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمد ماهانی به سمت "سرپرست دانشكده شيمي و مهندسي شيمي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محمد ماهانی را به سمت"سرپرست دانشكده شيمي و مهندسي شيمي" منصوب کرد
 پنج شنبه ٢١ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>