سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمدجواد فقيهي به سمت " سرپرست گروه آموزشي فوتونيك "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محمدجواد فقيهي را به سمت" سرپرست گروه آموزشی فوتونیک " منصوب کرد
 پنج شنبه ٢٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مسعود ايرانمنش به سمت " سرپرست پژوهشكده انرژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مسعود ايرانمنش را به سمت" سرپرست پژوهشكده انرژي " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>