مریم آموزگار

مهندسی کامپیوتر
مربی
گروه پژوهشی مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مواد

دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر مسعود احمدي افزادی

بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر محمد حسین استوارزاده راوری

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر ملک حسین اسدی

ژنتیک مولکولی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر احمد اسماعیلی ترشابی

مهندسی هسته ای
استادیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر حسين اميري

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن

دکتر امیربابک انصاری

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن

دکتر صديقه انوري

علوم و مهندسی آب
استادیار
گروه آموزشي مهندسي آب

دکتر مسعود ایرانمنش

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر محمدعلی باقرزاده کوه‌بنانی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر جمال‏ الدین بنی عامریان

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر علی بهراد وکیل آباد

بازیافت و فراوری مواد معدنی
استادیار
گروه پژوهشی سراميك

دکتر هادي بيت

شیمی تجزیه
دانشیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر مهدی تاج الدینی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشي فوتونيك

دکتر مسعود ترکزاده

-
دانشیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر وحید توفیق

مهندسی عمران
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر حجت تويسركاني

پلیمر
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي پليمر

دکتر سيد روح الله ثمره هاشمی

مهندسی برق
استادیار
گروه پژوهشي فيبر نوري

دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر ابراهيم جهانشاهي جواران

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر آزاده حبيبي

بیماری شناسی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشي تنوع زيستي

دکتر اسدالله حسن خانی

شیمی
دانشیار
گروه پژوهشي موادنو

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر محمدجواد حسنی

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر زهرا حسني

شیمی آلی
دانشیار
گروه پژوهشي موادنو

دکتر مهدیه حسینجانی زاده

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر آزيتا خسروان

شیمی فیزیک
استادیار
گروه پژوهشي موادنو

دکتر فرزاد دادی پور

ریاضی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر عصمت راشدي

برق مخابرات
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر مريم راشكي

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشي تنوع زيستي

فرهاد راهداری

مهندسی کامپیوتر
مربی
گروه پژوهشی مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر محمود رحمتی

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشي مهندسي شيمي

دکتر امیرحسین رحیمی نژاد رنجبر

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر مهدي رحيمي

اصلاح نباتات
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر محمدرضا رضایی راینی نژاد

فیزیک هسته ای
استادیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر الهام رضوان نژاد

ژنتیک و اصلاح دام
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشي رياضي

دکتر آزيتا زندی

فیزیک
استادیار
گروه پژوهشی نيمه هادي ها

دکتر مجید زیدآبادی نژاد

مهندسی هسته ای
استادیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر حامد زین‌الدینی میمند

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر روح الامين زینلی

مهندسی برق قدرت
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

حسن سالاري

زیست شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک (زلزله شناسی)
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر علیرضا ستارزاده

ریاضی کاربردی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر فضل اله سلطانی

مهندسی عمران - خاک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر شهريار شاكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر مجید شاه پسندزاده

زمین شناسی
دانشیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
گروه پژوهشی نيمه هادي ها

دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر سجاد شهابی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي آب

دکتر محسن شيخ حسینی

مهندسی برق
استادیار
گروه پژوهشی مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر فريد صابري موحد

آنالیزعددی
استادیار
گروه آموزشي رياضي

دکتر صابر صادقی

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

دکتر محبوب صفاری

مهندسی علوم خاک
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر حسن صفری

فیزیک
دانشیار
گروه آموزشي فوتونيك

دکتر حامد عامري

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

دکتر مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر رضا عرب آبادی

مدیریت انرژی
استادیار
گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر عليرضا عسكرزاده

مهندسی برق
دانشیار
گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر ناهيد عسكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر حكيمه علومي

زیست شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر محمدصادق غضنفري مقدم

مهندسی آب
استادیار
گروه آموزشي مهندسي آب

دکتر فریبا فتحی راد

علوم و فناوری نانو
استادیار
گروه آموزشي نانو فناوري

دکتر روح الله فدائی نژاد

برق
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر علی فرحبخش

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشي فوتونيك

دکتر مریم فیاضی

مهندسی فناوری نانو
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر امیر احسان فیلی منفرد

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشي مهندسي شيمي

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر عباس قوام

-مدیریت
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر سعیده کشاورز

تکتونیک
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر شهروز كاظمي

حشره شناسی کشاورزی
دانشیار
گروه پژوهشي تنوع زيستي

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشي مهندسي مخابرات و الكترونيك

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي پليمر

دکتر فرشيد كي نیا

مهندسی برق
دانشیار
گروه پژوهشي بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر عليرضا گنجوئي

فیزیک کاربردی
دانشیار
گروه پژوهشي ليزر

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
دانشیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر خسرو لاري

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي

دکتر محمدرضا لشكري

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشي تنوع زيستي

دکتر مجيد لطفعليان

فرآوری مواد معدنی
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

دکتر صفا لطفي

بیوشیمی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر محمد ماهانی

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي

دکتر حسین محبی

ریاضی
استاد
گروه آموزشي رياضي

دکتر ابراهیم محمدی

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر صدیقه محمدی

علوم و مهندسی آبخیز
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر سيدمحمدحجت محمدي

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشي انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر عليرضا محمودیان

مهندسی مواد
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

دکتر سیدحسام مدنی

عمران
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشي مهندسي پليمر

دکتر حجت اله مرادی شهربابکی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر مجتبي مرتضوي

بیوشیمی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
گروه پژوهشي موادنو

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر حسين مظفري

زیست شناسی - فیزولوژی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر محمود ملكي

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر سيدمظفر منصوری

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشي تنوع زيستي

دکتر سیدمرتضی موسوی

مهندسی معدن
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر محسن مهرپرور

اکولوژی
استادیار
گروه پژوهشي تنوع زيستي

دکتر آمنه ميان آبادي

منابع آب
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر سعيد ميرزايي

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر حميدرضا ناجي

مهندسی کامپیوتر
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر فرزين ناصري

منابع طبیعی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر محمد نجف زاده

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي آب

دکتر افسانه نصرآبادي

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشي علوم زمين

دکتر علي نگارستاني

مهندسی هسته ای
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

دکتر احسان نوروزی نژاد

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر سعید نیازمردی

نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

دکتر حسین وحیدی

مهندسی محیط زیست
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
گروه آموزشي مهندسي قدرت و كنترل

دکتر فرشاد همائی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك

دکتر مهدي هنرمند

زمین شناسی
دانشیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر محمد مهدی یعقوبی

زیست شناسی -ژنتیک مولکولی
دانشیار
گروه پژوهشي بيوتكنولوژي

دکتر مهدی یوسفیان

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي نانو فناوري

اطلاعیه ها (بایگانی)