نام و نام خانوادگی: حامد زین الدینی میمند

مرتبه علمی : استادیار

زمینه فعالیت: بهینه سازی در سیستم های قدرت 

پست الکترونیک:h.zeinoddini [AT] kgut.ac.ir