طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حامد عامري به سمت " سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حامد عامري را به سمت" سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي " منصوب کرد
 چهارشنبه ٢ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب آقاي سعادت شمسي ميمندي به سمت " سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی آقاي سعادت شمسي ميمندي را به سمت" سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري " منصوب کرد
 دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر حكيمه علومي به سمت "سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري" پژوهشگاه
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر حكيمه علومي را به سمت" سرپرست مديريت امور پژوهشي و فناوري" پژوهشگاه منصوب کرد
 چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر سید حسام مدنی به سمت "سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر سید حسام مدنی را به سمت" سرپرست مديريت امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني" منصوب کرد
 چهارشنبه ١٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مهدی هنرمند به سمت " سرپرست پژوهشكده علوم محيطي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر مهدی هنرمند را به سمت" سرپرست پژوهشكده علوم محيطي " منصوب کرد
 يکشنبه ٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر محمد نجف زاده به سمت " سرپرست دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر محمد نجف زاده را به سمت" سرپرست دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری " منصوب کرد
 شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر عباس سیوندی پور به سمت "سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر عباس سیوندی پور را به سمت" سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت " منصوب کرد
 چهارشنبه ١٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر سید مظفر منصوری به سمت " سرپرست معاونت پژوهشكده علوم محيطي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر سید مظفر منصوری را به سمت" سرپرست معاونت پژوهشكده علوم محيطي " منصوب کرد
 چهارشنبه ١٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر فرشید کی نیا به سمت " سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر فرشید کی نیا را به سمت" سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٤ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر علی فرحبخش به سمت " سرپرست مراكز رشد واحدهاي فناوري "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر علی فرحبخش را به سمت" سرپرست مراكز رشد واحدهاي فناوري " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٤ فروردين ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>