دانشگاه و صنعت به عنوان دو بخش پویا و محوری جامعه، نیازمند همکاری متقابل و موثر هستند. با به هم پیوستن دانشگاه و صنعت، دانشگاه‌ها و پژوهشگران قادر خواهند بود با ارتقای سطح همکاری های دوجانبه، به حل مشكلات و چالش‌هاي پژوهشی، صنعتی و تحقیقاتی کشور كمك كنند و راه را برای پیشرفت سریع و موثر دانشگاه در مسیرنمای نقشه جامع علمی و فناوری کشور هموار نمایند. در دانشگاه تحصیلات صنعتی و فن آوری پیشرفته کرمان، این مسئولیت خطیر بر عهده مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه است. این مدیریت در واقع نقش پل ارتباطی دانشگاه با مجموعه های برون سازمانی در حوزه های پژوهشی و فناوری با سازمان ها، صنایع و معادن کشور است.


شرح وظایف

  1.  برنامه‌ریزی در سطوح میانی به منظور حرکت صحیح و سریع دانشگاه در مسیرنمای نقشه جامع علمی و فناوری کشور
  2.  برنامه‌ریزی در جهت توسعه پژوهش‌های کاربردی و فناوری متناسب با اولویت‌های تحقیقاتی کشور
  3. برنامه‌ریزی و تلاش در جهت گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه ارتباط دانشگاه و صنایع
  4. نیازسنجی صنایع کشور و سازمان‌های برون دانشگاهی
  5. فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه‌های صنعتی به دانشگاه
  6. اطلاع رسانی و پشتیبانی سازمانی، حقوقی و قراردادی در خصوص انجام طرح‌های تحقیقاتی برون سازمانی
  7. تلاش در راستای ارتقای سطح تعامل دانشجویان با مراکز صنعتی و معدنی کشور
  8. ایجاد بستر مناسب جهت بهره‌گیری از فناوری‌های مورد نیاز به ویژه فناوری‌های نوین
  9. تلاش در جهت بهبود کارایی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه فناوری
  10. تلاش در جهت جلب و توسعه منابع مالی دانشگاه از طریق انعقاد قرارداد‌های پژوهشی با مجموعه‌های برون سازمانی
  11. کمک به توسعه کمی، کیفی و تجاری سازی محصولات پژوهشی فناورانه
  12. حمایت از ابتکارات و اختراعات در حوزه فناوری و برقراری ارتباط با موسسات، صندوق های حامی نظیر بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و ...
  13. ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی
  14. برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور
  15. دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط
    انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با صنایع و سازمان های مرتبط