دانشکده شیمی و مهندسی شیمی در سال 1390 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته بنیانگذاری شد. این دانشکده در حال حاضر 13 عضو هیات علمی در مرتبه های استاد، دانشیار و استادیار دارد. دانشکده دارای 3 گروه آموزشی شامل: 1- گروه شیمی 2- گروه مهندسی شیمی 3- گروه  مهندسی پلیمر است. ما در دانشکده با یکدیگر و به کمک امکانات قوی فراهم شده توسط دانشگاه روی تحقیق و تربیت افراد متخصص در زمینه های مختلف شیمی و مهندسی شیمی متمرکز هستیم.

دانشکده در حال حاضر در زمینه های زیر فعال است:

1-     مهندسی پلیمر - فرآورش

2-     مهندسی پلیمر - طراحی مولکولی

3-     مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

4-     شیمی دارویی

5-     شیمی تجزیه

6-     شیمی آلی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)