آئین نامه و فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی پژوهشی و آموزشی

 آئین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

لینک دانلود

 آيين‌نامه اعطاي پايه تشويقي به اعضاي هيئت‌علمي (قابل اجرا تا 30/ 12 / 1401) 

لینک دانلود

 

مدارک طرح های پژوهشی

 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

لینک دانلود

 شیوه نامه تنظیم و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

لینک دانلود

 فرم شناسنامه طرح پژوهشی

لینک دانلود

 فرم تایید مقاله پذیرفته شده

لینک دانلود

 فرم تایید مستندات لازم جهت تسویه حساب ۸۰% طرح¬های پژوهشی داخلی

لینک دانلود

 فرم تایید مستندات لازم جهت تسویه حساب نهایی طرح¬های پژوهشی داخلی

لینک دانلود

 فرم شرح فاکتور( اقلام خریداری شده/ هزینه های خدمات انجام شده از محل گرنت پژوهشی و طرح پژوهشی

لینک دانلود

 برگ درخواست وجه طرح هاي پژوهشي داخلي(مربوط به قراردادهاي قبل از ۹۷/۵/۲۰) 

لینک دانلود

 برگ درخواست وجه طرح هاي پژوهشي داخلي (مربوط به قراردادهاي بعد از ۹۷/۵/۲۰)

لینک دانلود

 برگ درخواست وجه طرح هاي پژوهشي داخلي (مربوط به قراردادهاي بعد از98/1/1) 

 لینک دانلود

 برگ درخواست وجه طرحهاي پژوهشی (مشارکتی)

لینک دانلود

 برگ درخواست وجه طرحهاي پژوهشی (بیرونی)

لینک دانلود

 برگ درخواست وجه طرحهاي تحقيقاتي بابت پيش پرداخت و اقساط مرحله اي طرح¬های پسادکتری

لینک دانلود

 فرمت جلد طرح هاي تفاهمي-مشاركتي  

 لینک دانلود


آیین نامه اعتبار طرح های پژوهشی 

 اعتبارات طرح های پژوهشی داخلی و تعهدات مجری 

لینک دانلود

 آيين امه و ضوابط حقوق مالكيت فكري 

 لینک دانلود

 دستورالعمل امتيازدهي به طرح هاي پژوهشي و فناري خارج از موسسه 

لینک دانلود

 

راهنمای نحوه انجام امور پژوهشی

 مراحل پرداخت هزینه های طرح های پژوهشی داخلی

لینک دانلود

 مراحل تسویه حساب طرح های پژوهشی داخلی تا سقف گزارش نهایی

لینک دانلود

 مراحل تصویب طرح پژوهشی داخلی

لینک دانلود

 مراحل صدور مجوز راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاههای دولتی خارج از دانشگاه

لینک دانلود

 مراحل مربوط به تسویه حساب نهایی طرح های پژوهشی داخلی پس از چاپ یا پذیرش مقاله

لینک دانلود

 

آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی

 آئین نامه استخدامی اعضا هیات علمی

لینک دانلود

 

آئین نامه، شیوه نامه و فرم های ارتقای مرتبه علمی اعضا هیات علمی

 آئین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضا هیات علمی

لینک دانلود

 شیوه نامه آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی (مورخ ۹۵/۸/۸)

لینک دانلود

 گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات­ علمي پژوهشي متقاضی ارتقا مرتبه

لینک دانلود

 گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات ­علمي آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه

لینک دانلود

 گزارش‌نامه (شناسنامه)علمی عضو هيات علمي پژوهشی متقاضی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی  براساس درصد تعیین شده آئین نامه ارتقاء

لینک دانلود

 

دستور العمل اجرایی تخصیص اعتبار پژوهانه

  دستور العمل اجرایی تخصیص اعتبار پژوهانه

لینک دانلود

 

شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور

 شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور

لینک دانلود

 

دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی

 دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی

لینک دانلود

 

کاربرگ ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی و پژوهشی

 کاربرگ ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی از تاريخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

لینک دانلود

 فرم ارزيابي رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي موسسه جهت اجرا از تاريخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

لینک دانلود

 شيوه نامه اجرايي نحوه امتيازدهي كاربرگ ارزيابي رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي موسسه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

لینک دانلود

 

دستور العمل و فرم انتخاب استاد سرآمد آموزشی

 دستور العمل انتخاب استاد سرآمد آموزشی

لینک دانلود

 فرم انتخاب استاد سرآمد آموزشی

لینک دانلود

 

شرح وظايف نماينده دانشكده/ پژوهشكده در جلسات دفاع از پايان نامه/ رساله

 شرح وظايف نماينده دانشكده/ پژوهشكده در جلسات دفاع از پايان نامه/ رسا له

لینک دانلود

 

 فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

  آئین نامه اجرایی  فرصت مطالعاتی داخل و خارج  اعضای هیات علمی دانشگاه / پژوهشگاه

    لینک دانلود       

  آئين نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه / پژوهشگاه در جامعه و صنعت 

         لینک دانلود              

  شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت (به همراه پیوست ها)

       لینک دانلود            

   فرم ها

لینک دانلود     

 

شیوه نامه  انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر

 شیوه نامه پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

لینک دانلود

 شیوه نامه پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه

لینک دانلود

 

چاپ و نشر

 آئین نامه چاپ و نشر

لینک دانلود

 شيوه ­نامه تدوين آثار تأليفي، ترجمه و نشر كتاب دانشگاه

 لینک دانلود

 

آئین نامه اجرایی تاسیس واحد های پژوهشی و آزمایشگاهی

 آیین‌نامه اجرایی تأسیس واحد های پژوهشی (هسته پژوهشی  

لینک دانلود

 آیین نامه تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی

 لینک دانلود

 

شیوه نامه آموزش الکترونیکی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

  شیوه نامه آموزش الکترونیکی

لینک دانلود

دستور العمل مدیریت پسماند در دانشگاه

  دستور العمل مدیریت پسماند در دانشگاه

لینک دانلود

طرح دستیار فناوری

  طرح دستار فناوری

لینک دانلود

گرنت فناوری

 گرنت  فناوری

لینک دانلود

آئین نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری

 آئین نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری

لینک دانلود

 دوره  پذیرش پسا دکتری

  شوه نامه دو ره  پذیرش پسا دکتری

لینک دانلود

  فرم درخواست پذیرش

لینک دانلود

  فرم تسویه حساب پژوهشگر با دانشگاه

لینک دانلود

 

 شیوه نامه نمایه سازی همایش ها در ISC

شیوه نامه نمایه سازی همایش ها در ISC

لینک دانلود

 

شيوه نامه حضور در همايش هاي خارج از كشور 

شیوه نامه حضور در همايش هاي خارج از كشور

لینک دانلود

 

 

سامانه گلستان: (ویژه اعضا هیات علمی)

راهنمای نحوه ثبت فعالیت در سامانه گلستان:

 گردش كار درخواست ترفيع ساليانه و گردش كار تاييد فعاليت‌ها

لینک دانلود

 نحوه ثبت و ارسال درخواست پایه ترفیع استحقاقی سالیانه

لینک دانلود

 نحوه ثبت و ارسال درخواست اعتبار پژوهشی

لینک دانلود

 نحوه ثبت مقاله چاپ شده در مجلات باکد  DOI

لینک دانلود

 نحوه ثبت مقاله ارائه شده در همایش

لینک دانلود

 نحوه ثبت مقاله چاپ شده در مجلات

لینک دانلود

 نحوه ثبت طرح (بیرونی و داخلی)

لینک دانلود

 نحوه ثبت کتاب (تالیف، ترجمه و تصنیف)

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی داوری مقاله علمی پژوهشی

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی داوری طرح

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی داوری مقاله همایشی

لینک دانلود

 نحوه ثبت  گواهی برگزاری کارگاه

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی داوری کتاب

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی برپایی نمایشگاه فناوری و پژوهشی

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی طراحی و راه اندازی کارگاه

لینک دانلود

 نحوه ثبت نامه مسئول کارگاه / ازمایشگاه

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی شرکت در کارگاه

لینک دانلود

 نحوه ثبت عضویت در شوراها

لینک دانلود

 نحوه ثبت سردبیری، مدیر مسئولی و عضو هیات تحریریه مجله

لینک دانلود

 نحوه ثبت اختراع و اکتشاف

لینک دانلود

 نحوه ثبت گواهی دبیری و عضویت در کمیته همایش

لینک دانلود

 نحوه ثبت استاد راهنما و استاد مشاوری پایان نامه های  خارج از دانشگاه

لینک دانلود

 نحوه ثبت دروس تدریس شده در خارج از دانشگاه

لینک دانلود

 نحوه ثبت جذب اعتبارات در سامانه گلستان

لینک دانلود

 نحوه امتیاز دهی به فعالیت های مربوط به ترفیع توسط روسای پژوهشکده ها/ دانشکده ها

لینک دانلود

 نحوه ثبت و ارسال فعاليت‌هاي مربوط به پژوهشگر برتر

لینک دانلود

 

راهنمای نحوه گزارش گیری در سامانه گلستان: 

 گزارش مورد نیاز مفالات جهت ترفیع

لینک دانلود

 گزارش مورد نیاز برای ترفیع (گزارش از طرح ها)

لینک دانلود

 گزارش گیری از داوری مقالات علمی پژوهشی

لینک دانلود

 گزارش گیری از داوری طرح، کتاب و مقاله کنفرانسی

لینک دانلود

 گزارش گیری از مسئول کارگاه / آژمایشگاه

لینک دانلود

 گزارش گیری از کتابهای ثبت شده

لینک دانلود

 گزارش گیری از طراحی و راه اندازی کارگاه

لینک دانلود


سایر موارد:

 نحوه ارسال فعالیت جهت بررسی و تایید

لینک دانلود

 فرم درخواست ثبت مجله

لینک دانلود

 نحوه کاهش حجم فایل  PDF

لینک دانلود

 فرم گروه كار آفريني و ارتباط با صنعت 

فرم برگ درخواست وجه طرح های پژوهشی بابت پیش پرداخت و اقساط مرحله ای طرح های بیرونی

لینک دانلود