نام انجمن علمی دانشجویی

زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی مسئول

پست الکترونیک

عکس

عمران

علمی پژوهشی آموزشی

امیر شبانی

amirshabanigiv@yahoo.com

کشاورزی

علمی پژوهشی آموزشی

میترا شکری

parseh.internet@gmail.com

برق

علمی پژوهشی آموزشی

سعید خادمی

Saeedkhademi20@yahoo.com

ژئوفیزیک و علوم زمین

علمی پژوهشی آموزشی

سجاد مولوی

sajad_molavi@yahoo.com

ریاضی

علمی پژوهشی آموزشی

سیده فاطمه سجادی

Sajjadifateme207@yahoo.com

شیمی

علمی پژوهشی آموزشی

ساجده سالاری

sajedehsalari@gmail.com

مکانیک و مواد

علمی پژوهشی آموزشی

سعید یونسی

s.younesi93@gmail.com

رباتیک

علمی پژوهشی آموزشی

میلاد اکبرزاده

miladakbarzadeh@yahoo.com

هسته ای

علمی پژوهشی آموزشی

بهادر رودباری

bahador.r23@gmail.com

فیزیک

علمی پژوهشی آموزشی

عاطفه سلیم پور

atefehsalimpoor@gmail.com

نانوفناوری

علمی پژوهشی آموزشی

لادن نخعی

nakheie_inventor@yahoo.com

انرژی

علمی پژوهشی آموزشی

امین شجاعی

Aminshojaei2033@gmail.com

زیست

علمی پژوهشی آموزشی

بتول خانی

Yazd55@yahoo.com

نقشه برداری

علمی پژوهشی آموزشی

احمد ساعدی

ahmad.saedi1993@yahoo.com

کامپیوتر

علمی پژوهشی آموزشی

فردین گرگینی

gorgini.fardin@gmail.com


اطلاعیه ها (بایگانی)