آدرس: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

شماره تلفن مستقیم: 03433778509

شماره فاکس: 03433778516

پست الکترونیک: Education@kgut.ac.ir  

اکرم انجم شعاع

کارشناس شهریه

266

09301266826

اسما جهان پیما

کارشناس آموزش

263

09132424784

محدثه کارآموزیان

کارشناس آموزش

176

09138429016

مجتبی ملک نژاد

خدمات ماشینی

193

09225354469

محمد شیرازی

بایگانی آموزش

451

09368076258

محمد زنگی ابادی

کارشناس دانش آموختگان

183

09133999698

نسیم افهمی

کارشناس فارغ التحصیلان

380

09031665906

صدیقه پیردمویی

خدمات ماشینی

199

09396695805

علیرضا علی غیاث

کارشناس عمران

259

09133420835

حجت کارآموزیان

مسئول دفتر

364

09139190493

حمید خانی

کارشناس علوم و فناوری های نوین

258

09131439239

میثم عبدل زاده

کارشناس شیمی و عمران

258

09131970910

علی سالاری

متصدی امور دفتری

259

09377381766