آدرس: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

شماره تلفن مستقیم: 03433778509

شماره فاکس: 03433778516

پست الکترونیک: Education@kgut.ac.ir