شرح وظایف:

  1. تعریف قوانین شهریه در سیستم گلستان
  2. تسویه حساب شهریه
  3. استرداد شهریه
  4. ثبت چک برگشتی

فرایند پرداخت شهریه:

 

  1. مراجعه به سیستم گلستان
  2. پرداخت شهریه از طریق لینک پرداختهای الکترونیکی دانشجو با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب
  3.  

    جدول شهریه (دانلود)

 


اطلاعیه ها (بایگانی)