کارشناس

               میثم عبدلله زاده

               پست الکترونیک: 

                تلفن تماس:  33778513-034

     شرح وظایف

 • ثبت، تغییر و رفع نواقص برنامه های درسی گروه های دانشکده در سیستم گلستان
 • ثبت پروپوزال های گروه های دانشکده در سیستم گلستان( عنوان- دانشجو- اساتید- تاریخ تصویب گروه و دانشکده-)
 • انجام کارهای قبل از برگزاری جلسه دفاع ( پرینت فرم های جلسه دفاع- صدور دعوت نامه ها- ارسال نسخه های پایان نامه به داوران- هماهنگی با نقلیه جهت ایاب و ذهاب اساتید مدعو- اختصاص سالن دفاع)
 • انجام کارهای بعد از برگزاری جلسه دفاع (ارسال فرمهای دفاع امضا شده به واحدهای مربوطه-تحویل صورتجلسه دفاع به دانشجو- دریافت کمیته فارغ التحصیلی)
 • ایجاد پرونده های دفاع جهت هر گروه
 • اقدامات لازم جهت حضور اساتید پروازی ( تهیه بلیط- نقلیه- مهمانسرا)
 • هماهنگی کارگروه ها
 • اعلام لیست دروس ویدئو کنفرانسی به آموزش
 • اعلام لیست اساتید مدعو هر ترم جهت اخذ مجوز
 • تحویل نسخه های پایان نامه و بررسی عنوان آنها با عنوان ثبت شده در سیستم گلستان
 • رفع نواقص حق التدریس ها (فقدان شماره حساب، امضا، تاریخ صدور حکم و ...)
 • تهیه گزارشی از دفاعات انجام شده جهت تحویل به آموزش
 • تسویه حساب دانشجویان
 • تهیه انواع گزارش های درخواست شده جهت گروه ها از سیستم گلستان
 • تهیه انواع گزارشو آمار درخواست شده جهت ارائه به واحدهای مختلف

 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)