پست الکترونیک
 

اساتید، کارکنان و دانشجویان گرامی


جهت درخواست ایمیل دانشگاه، فرم مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس  mailadmin@kgut.ac.ir ارسال نمایید.


اطلاعیه ها (بایگانی)