ردیف


نام شرکت

لینک

1

شرکت برق منطقه ای کرمان

دانلود

2

دانشگاه تهران

دانلود

3

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانلود

4

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دانلود

5

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

دانلود

6

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

دانلود

7

دانشگاه علوم پزشکی بم

دانلود

8

پژوهشکده چای کشور

دانلود

9

توزیع برق جنوب کرمان

دانلود

10

پژوهشگاه نیرو

دانلود

11

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

دانلود

12

شرکت گلومک سازه

دانلود

13

شرکت مدیریت تولید برق زرند

دانلود

14

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

دانلود

15

شرکت گاز استان کرمان

دانلود

16

گروه صنایع سیمان کرمان

دانلود

17

موسسه تحقیقات پسته کشور

دانلود

18

-

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک

استان کرمان, خیابان بهمنیار کوچه ۲ پلاک ۲۰ کدپستی ۷۶۱۹۶۵۳۳۱۳

دانلود

19

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان

دانلود

20

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دانلود

21

مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند

دانلود

22

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانلود

23

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

دانلود

24

مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

دانلود

25

شرکت گسترش نوسازی صنایع ایرانیان

دانلود

26

انجمن علمی کنه شناسی ایران

دانلود

27

شرکت آب منطقه ای کرمان

دانلود

28

پژوهشگاه مواد و انرژی

دانلود

29

اداره کل استاندارد

دانلود

30

قرارداد مادر پژوهشی حمایت از پایان نامه های دانشجویی - شرکت برق شمال

دانلود

31

دانشگاه پیام نور استان کرمان

دانلود

32

دانشگاه غیرانتفاعی عرفان کرمان

دانلود

33

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانلود

34

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

دانلود

35

شهرداری کرمان

دانلود

36   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
دانلود
37 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان دانلود