واحد زیرساخت و شبکه دانشگاه

 

تحليل، طراحي، توسعه و پشتيباني زیرساخت داده ای (اينترنت - اينترانت) و شبکه پردیس (Campus LAN) دانشگاه از وظایف این واحد به شمار می رود. مجموعه دانشگاه دارای 5 بلوک اداری، یک ساختمان آموزش و 4 بلوک خوابگاه دانشجویی می باشد که بلوکهای اداری و ساختمان آموزش دارای نزدیک به 600 نود فعال شبکه می باشند. بخش عمده ای از شبکه دانشگاه بر بستر سرویس ها و نرم افزارهای متن باز (open source) مانند FreeBSD طراحی و پیاده سازی شده است. از مهمترین ویژگی های برتر سیستم عامل های تحت یونیکس  (Unix-like operating system) می توان به پایداری، امنيت و قابلیت اطمینان این گونه سیستم ها اشاره کرد.