سایت دانشجویی

 

سایت دانشجویی دارای80 سیستم جهت دسترسی دانشجویان به اینترنت و همچنین اجرای نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز آنها می باشد. این سایت در روزهای کاری دانشگاه از ساعت 8 الی 21 و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الی 18 آماده سرویس به دانشجویان می باشد.