نام و نام خانوادگی: احسان سلیمانی نسب

مرتبه علمی : استادیار

زمینه فعالیت: مخابرات رادیویی بیسیم، مخابرات نوری بیسیم، بهینه سازی محدب

پست الکترونیک:     ehsan.soleimani@kgut.ac.ir    

 


اطلاعیه ها (بایگانی)